تاریخچه، اهداف، چشم انداز و وظایف
 

واحد انتشارات دانشکده علوم پزشکی آبادان از سال 1395 آغاز به فعالیت نموده است. مراحل اولیه فرآیند انتشار کتب تالیفی و ترجمه دانشکدها شامل درخواست داوری کتاب، استعلام از سامانه انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پیگیری های مربوطه در واحد انتشارات دانشکده علوم آبادان انجام و کتب جهت داوری به شورای انتشارات دانشگاه جندی شاپور اهواز ارسال می گردد. یکی از اهداف مهم معاونت پژوهشی و  واحد انتشارات دانشکده علوم پزشکی برای سال 1398 مستقل شدن در تمامی مراحل داوری کتب و تشکیل شورای داخلی در دانشکده علوم پزشکی آبادان است.

واحد انتشارات با اعمال کنترل کیفی از طریق بررسی های کارشناسی، طراحی فرایندهای کارآمد کتب منتشره در دانشگاه را حمایت و هدایت می کند. تا آثار ارزشمند محققان و مولفان در حیطه های موضوعی مختلف در قالب های مناسب و با رعایت آخرین ضوابط به عنوان محتوای تاثیرگذار در حوزه سلامت در سطح ملی و بین المللی در مجموعه ی منابع اطلاعاتی و آثار منتشره توسط دانشکده علوم پزشکی آبادان عرضه گردد.

رویداد ها
تعداد بازديد اين صفحه: 166
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18996405 تعداد بازديد زيرپورتال: 18150 اين زيرپورتال امروز: 243 سایت در امروز: 19528 اين صفحه امروز: 1