اعضای شورای انتشارات دانشکده

  • سركار خانم دكتر سارا مبارك ( معاون محترم آموزشي، تحقيقات و فناوري دانشکده علوم پزشکی آبادان) رئيس شوراي انتشارات دانشكده
  • جناب آقاي دكتر فرشيد قنبري( مدير محترم تحقيقات و فناوري دانشکده)
  • جناب آقاي دكتر سيدعابدين حسيني آهنگري( عضو محترم هيأت علمي)
  • جناب آقاي دكتر مسعود تراب پور( عضو محترم هيأت علمي)
  • سركار خانم دكتر عصمت رادمنش (عضو محترم هيأت علمي(مدير گروه علوم پايه)
  • سركار خانم محبوبه ممتازان (عضو محترم هيأت علمي) دبیر شورا
  • سركار خانم مريم بختياري كتابدار باليني(مسئول اداره انتشارات)
تعداد بازديد اين صفحه: 138
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18995206 تعداد بازديد زيرپورتال: 18127 اين زيرپورتال امروز: 223 سایت در امروز: 18329 اين صفحه امروز: 1