برنامه کارگاه ها و همایش ها

لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل1395 


نام کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

اخلاق در پژوهش زیست پزشکی

95/2/5

دکتر احسان کوشکی

جستجوی منابع الکترونیک

95/12/17

آقای دکتر عابدین حسینی

نقد و داوری تخصصی مقالات

95/11/20

آقای دکتر آشتیانی

علم سنجی

95/11/26

سرکار خانم ممتازان

نگارش و انتشار مقالات علمی

95/11/19

آقای دکتر آشتیانی

تجاری سازی فناوری

95/11/12

آقای دکتر خالقی

اخلاق در پژوهش

95/11/11

آقای دکتر محسن فدوی

پزشکی مبتنی بر شواهد

95/12/14

آقای دکتر برادران -آقای دکتر کوهپایه زاده

مالکیت فکری و ثبت  Patent

95/9/6

آقای جانقربان

Systematic Review/Cohort Review

95/12/4

آقای دکتر کسانی

لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل1396   


علم سنجی

96/2/20

دکتر پیام کبیری

مدیریت نرم افزار منابع

96/2/21

دکتر پیام کبیری

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

17و 18 /96/4

دکتر منصور رضایی

سرکار خانم اعضم جهانگیری مهر

مرور سیستماتیک

14 و 15 96/11

دکتر پروین عابدی

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

96/12/19

دکتر احسان شمسی گوشکی

کتابدار بالینی

96/12/20

دکتر حلی
دکتر صباغی نژاد
دکتر باجی
 

رویداد ها
تعداد بازديد اين صفحه: 145
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18996511 تعداد بازديد زيرپورتال: 18154 اين زيرپورتال امروز: 244 سایت در امروز: 19634 اين صفحه امروز: 2