اخبار

برگزاری اولین جلسه شورای انتشارات دانشکده علوم پزشکی آبادان

اولین جلسه شورای انتشارات دانشکده علوم پزشکی آبادان روز یکشنبه 26 خرداد 98 برگزار شد.

1398/3/27 دوشنبه
برگزاری اولین جلسه شورای انتشارات دانشکده علوم پزشکی آبادان
نسخه قابل چاپ